Home / Фреш нюз / 30 лв. такса за явяване на кандидатстудентски изпит в СУ

30 лв. такса за явяване на кандидатстудентски изпит в СУ

30 лева да струва явяването на кандидатстудентски изпит в Софийския университет, реши Академичният съвет тази вечер. Без обосновка и без обсъждания по същество членовете му приеха и предложенията на деканите за промени в таксите за обучение на студентите. Единственото предложение – от студента Симеон Георгиев – да се гласуват три решения: за таксите, които се увеличават, за тези, които се намаляват и тези, които остават без промяна, не се прие.

Решението за таксите не е окончателно. Последната дума има Министерският съвет.

Промените се отнасят само за студентите, които ще бъдат приети през учебната 2018/2019 година, уточни в съобщение отделът за връзки с обществеността след гласуването. В текста се казва още, че се увеличават таксите за първокурсници в бакалавърска степен по специалностите:

– „Регионално развитие и политика“ (Геолого-географски факултет), „Стопанско управление“ (Стопански факултет) и „Публична администрация“ (Философски факултет) – от 420 лева на 460 лева;

– „Неформално образование“ и „Педагогика“ (Факултет по педагогика) – от 485 лева на 530 лева;

– „Международни отношения“ и „Право“ (Юридически факултет) – от 739 лева на 800 лева;

– „Психология“ (Философски факултет) – от 560 лева на 600 лева;

– „Филология“ (Факултет по класически и нови филологии и Факултет по славянски филологии“) – от 590 на 600 лева.

Без промяна остават годишните такси в 7 факултета:

– Факултет по начална и предучилищна педагогика;

– Исторически факултет;

– Факултет по журналистика и масова комуникация;

– Медицински факултет;

– Биологически факултет;

– Факултет по математика и информатика;

– Факултет по класически и нови филологии.

Намаляват се таксите в:

– „Статистика“ (Факултет по математика и информатика) – от 800 лева на 640 лева;

– „Педагогика на обучението по…“ химия и английски език (Факултет по химия и фармация) – от 400 лева на 200 лева;

– „Педагогика на обучението по…“ химия и информатика (Факултет по химия и фармация и Факултет по математика и информатика) – от 400 лева на 200 лева;

– „Педагогика на обучението по…“ учител по природни науки в основна степен на образованието (Физически факултет) – от 400 лева на 200 лева;

– „Религията в Европа“ (Богословски факултет) – от 560 лева на 500 лева;

– „Теология“ (Богословски факултет) – от 560 лева на 500 лева;

– „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ (Факултет по класически и нови филологии) – от 690 лева на 600 лева;

– „География“ (Геолого-географски факултет) – от 800 лева на 640 лева;

– „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Инженерна физика“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Комуникационна и физична електроника“, „Медицинска физика“, „Оптометрия“, „Физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“ (Физически факултет) – от 750 лева на 200 лева;

– „Ядрена химия“ (Факултет по химия и фармация) – от 750 лева на 200 лева.

Новоприети студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности „Математика“ и „Статистика“ в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Академичният съвет реши да бъде намалена годишната такса за обучение на докторанти, зачислени в следните факултети:

– Богословски факултет (задочно) – от 1 000 лева на 650 лева;

– Факултет по химия и фармация (редовно) – от 1594 лева на 900 лева;

– Факултет по химия и фармация (задочно) – от 600 лева на 500 лева.

Check Also

За или против Парижкото споразумение, което съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C ?

Целта на поредицата „За или Против решенията на ЕП“ е да запознае читателите с важните …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.