Home / Фреш нюз / 30 лв. такса за явяване на кандидатстудентски изпит в СУ

30 лв. такса за явяване на кандидатстудентски изпит в СУ

30 лева да струва явяването на кандидатстудентски изпит в Софийския университет, реши Академичният съвет тази вечер. Без обосновка и без обсъждания по същество членовете му приеха и предложенията на деканите за промени в таксите за обучение на студентите. Единственото предложение – от студента Симеон Георгиев – да се гласуват три решения: за таксите, които се увеличават, за тези, които се намаляват и тези, които остават без промяна, не се прие.

Решението за таксите не е окончателно. Последната дума има Министерският съвет.

Промените се отнасят само за студентите, които ще бъдат приети през учебната 2018/2019 година, уточни в съобщение отделът за връзки с обществеността след гласуването. В текста се казва още, че се увеличават таксите за първокурсници в бакалавърска степен по специалностите:

– „Регионално развитие и политика“ (Геолого-географски факултет), „Стопанско управление“ (Стопански факултет) и „Публична администрация“ (Философски факултет) – от 420 лева на 460 лева;

– „Неформално образование“ и „Педагогика“ (Факултет по педагогика) – от 485 лева на 530 лева;

– „Международни отношения“ и „Право“ (Юридически факултет) – от 739 лева на 800 лева;

– „Психология“ (Философски факултет) – от 560 лева на 600 лева;

– „Филология“ (Факултет по класически и нови филологии и Факултет по славянски филологии“) – от 590 на 600 лева.

Без промяна остават годишните такси в 7 факултета:

– Факултет по начална и предучилищна педагогика;

– Исторически факултет;

– Факултет по журналистика и масова комуникация;

– Медицински факултет;

– Биологически факултет;

– Факултет по математика и информатика;

– Факултет по класически и нови филологии.

Намаляват се таксите в:

– „Статистика“ (Факултет по математика и информатика) – от 800 лева на 640 лева;

– „Педагогика на обучението по…“ химия и английски език (Факултет по химия и фармация) – от 400 лева на 200 лева;

– „Педагогика на обучението по…“ химия и информатика (Факултет по химия и фармация и Факултет по математика и информатика) – от 400 лева на 200 лева;

– „Педагогика на обучението по…“ учител по природни науки в основна степен на образованието (Физически факултет) – от 400 лева на 200 лева;

– „Религията в Европа“ (Богословски факултет) – от 560 лева на 500 лева;

– „Теология“ (Богословски факултет) – от 560 лева на 500 лева;

– „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ (Факултет по класически и нови филологии) – от 690 лева на 600 лева;

– „География“ (Геолого-географски факултет) – от 800 лева на 640 лева;

– „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Инженерна физика“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Комуникационна и физична електроника“, „Медицинска физика“, „Оптометрия“, „Физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“ (Физически факултет) – от 750 лева на 200 лева;

– „Ядрена химия“ (Факултет по химия и фармация) – от 750 лева на 200 лева.

Новоприети студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности „Математика“ и „Статистика“ в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Академичният съвет реши да бъде намалена годишната такса за обучение на докторанти, зачислени в следните факултети:

– Богословски факултет (задочно) – от 1 000 лева на 650 лева;

– Факултет по химия и фармация (редовно) – от 1594 лева на 900 лева;

– Факултет по химия и фармация (задочно) – от 600 лева на 500 лева.

Check Also

Кметът на Пловдив няма да разфасова прасета, направил социален експеримент

Кметът на Пловдив Иван Тотев се отказа от поканата към съгражданите си да хапнат пържоли …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *