Home / Uncategorized / 1,3 млрд. лева е излишъкът в бюджета към края на април

1,3 млрд. лева е излишъкът в бюджета към края на април

1,329 млрд. лева е излишъкът в бюджета към края на април, което е 1.3% от прогнозирания БВП, сочат предварителните данни на финансовото министерство.

За сравнение, излишъкът към април 2017 г. излишъкът беше 1,591 млрд. лв.

Приходите и помощите по КФП към април 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 12 941,6 млн. лв. (33,9 % от годишния разчет), като спрямо април 2017 г. се отбелязва ръст от 924,8 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 996,5 млн. лв. (8,6 %), докато постъпленията от помощи остават по-ниски от отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2018 г. са в размер на 11 612,7 млн. лв., което е 29,5 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 10 426,1 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи, обясняват от финансовото министерство.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 390,2 млн. лв.

Check Also

КЗК глоби МЕТРО с близо 15 млн. след жалба на Лидл

Близо 15 милиона лева санкция наложи на МЕТРО Комисията за защита на конкуренцията. Веригата магазини …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.