Home / Водещи / Прокуратурата поиска 4 години затвор и конфискация на имущество за Огнян Донев

Прокуратурата поиска 4 години затвор и конфискация на имущество за Огнян Донев

Процесът срещу Донев и финансовия директор „Софарма“ Борис Борисов започна преди три години, а обвиненията на двамата са за престъпления, извършени през 2006-2007 година

Четири години затвор и конфискация на част или цялото имущество поиска прокуратурата за бизнесмена Огнян Донев, подсъдим за укриване на данъци.

Процесът срещу Донев и финансовия директор „Софарма“ Борис Борисов започна преди три години, а обвиненията на двамата са за престъпления, извършени през 2006-2007 година.

 

В качеството си на граждански ищец Министерството на финансите претендира от двамата съответно 62 779 725 лв. от Донев и 7 483 105 лв. от Борисов.

Делото приключва едва сега на първата съдебна инстанция заради сложните счетоводно-икономически експертизи. След финалните пледоарии на адвокатите по делото се чака и присъдата на Софийския градски съд.

Според обвинението в имотната си декларация през 2007 година, в качеството си на изпълнителен директор на „Елфарма“ АД, Донев не е декларирал увеличение на годишния финансов резултат на фирмата от извършени седем сделки с акции извън регулирания български борсов пазар и между свързани лица. В годишната данъчна декларация по Закона за корпоративно подоходно облагане не е декларирал увеличение на годишния финансов резултат за общо 418 531 500 лева. То идва от сделки с акции извън регулирания пазар на БФБ.

Така са били продадени 10 400 000 броя поименни безналични акции от капитала на „Софарма“ АД на „Телекомплект“ АД на цена от по 1 лев за акция. От прокуратурата посочват, че е трябвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,35 лева на брой акция, или с обща борсова цена на сделката в размер на 97 240 000 лева.

Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е 86 840 000 лв. и данък печалба в размер на 13 026 000 лева.

По-късно през същия месец Донев продал 5 500 000 броя поименни безналични акции от капитала на „Софарма АД на „СОФСТРОЙ“ АД също при цена от 1 лев. В този случай е трябвало цената да е 9,17 лв. за брой, или с обща борсова цена на сделката 50 435 000 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е 44 935 000 лв. и данък печалба в размер на 6 740 250 лева, изчисляват от обвинението.

В друга сделка са продадени 4 млн. акции от капитала на „Софарма“ АД на „СОФИЯ“ АД отново при цена от 1 лев за брой. Прокуратурата посочва, че в този случай продажбата трябва да е била при 9,30 лв. за акция, което би оформило цена на сделката от 37 200 000 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000 лв. и данък печалба в размер на 4 980 000 лева.

На съд отиде и Борис Борисов, изпълнителен директор на „Телсо“ АД – също за укриване на данъци, но в размер на малко под 7,5 милиона лева. Той също е извършвал такива сделки с акции на „Софарма“, но през следващата 2008 г.

Неговите продажби са за над 22 млн. акции при цена от 1 лев за брой. От двете сделки, при които те са били продавани на „Финансово консултантска компания“ АД, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „ТЕЛСО“ АД в особено големи размери – 7 483 105,19 лева. В годишната си данъчна декларация по Закона за корпоративното данъчно облагане той не е обявил увеличение на годишния финансов резултат в общ размер от 74 831 051,94 лева.

През 2012 г. на Донев вече бе повдигнато обвинение за пране на пари. През юни 2012 г. говорителят на СГП Румяна Арнаудова заяви, че чрез 4 фалшиви документа Любомир Павлов съзнателно е дал възможност на Огнян Донев да получи 43% от акциите на „Медийна група България“. Впоследствие 40% от придобитите преди това общо 80% от дяловете са били върнати обратно на Любомир Павлов. По този начин е извършено „прането на пари“, тъй като сделката е осъществена чрез имущество, придобито с документна измама.

http://epicenter.bg/

Check Also

ФАЛШИВ ДНЕВЕН РЕД

Гебрев да го направят кавалер на „Ордена на Руколата“, дори с два ордена да го …