Home / Фреш нюз / Държавата намалява парите за медицина в университетите, дава повече за инженерните специалности

Държавата намалява парите за медицина в университетите, дава повече за инженерните специалности

Държавата ще плаща по-малка издръжка за студентите по медицина, фармация и стоматология и по-голяма – за тези в инженерните специалности в университетите.

Това става ясно от приети днес от правителството промени в начина на определяне на нормативите за издръжка на обучението на един студент в различните професионални направления, разписани в постановление 162.

Сумата за година е равна на базовия норматив за издръжка на обучението на 1 учащ се в държавните висши училища (за 2018 г. той е 693 лв., съгласно постановлението на МС за изпълнението на държавния бюджет), умножен по даден коефициент. Именно тези коефициенти промени днес Министерският съвет.

Най-голямото намаление е в трите регулирани специалности „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“. Досега базовият норматив за издръжка на обучението за студент в тях се умножаваше по коефициент 9,40. Оттук нататък сумата ще се умножава по 8,50.

В същото време, за студент в специалност от направленията „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“ и „Материали и материалознание“ ще се дава повече. При тях коефициентът се увеличава от 2,40 на 2,80.

Годишната издръжка на студент в специалност от направленията „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“ , „Теория на изкуствата“ и „Изобразителни изкуства“ също ще се повиши, защото коефициентът се увеличава от 5,00 на 5,30.

Коефициентите за останалите направления не се променят.

Предложените промени са израз на усилията, които Министерството на образованието и науката полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование, се казва в съобщение на пресслужбата на МС по повод промените.

„Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс в държавното финансиране – обясняват още от МС. – При сегашните коефициенти се формират излишъци на средства при финансирането на определени професионални направления като „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ и се наблюдават съществени дефицити на средства в определени области на висшето образование (педагогически, хуманитарни, технически и изкуства). Освен това, те не изразяват себестойността на образователния процес на обучаващите се.“

Check Also

За или против Парижкото споразумение, което съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C ?

Целта на поредицата „За или Против решенията на ЕП“ е да запознае читателите с важните …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.